8 години опит в тази област. Вашите желания са нашите постижения!

ЗА НАС

Обсъждане и постигане целите на клиента. Проучване на инвеститорския интерес. Постигане на оптимални параметри за всеки проект. Предлагане на различни възможни решения.

D-aRch-Studio

арх. Даниела М. Рачева
Арх. Даниела М. Рачева, управител на D-Аrch-Studio, притежава разрешително за упражняване на архитектурата в България като пълноправен архитект повече от 8 години. Тя е член на Камарата на архитектите в България и е възпитаник на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, България ...

УСЛУГИ

Архитектура и Дизайн

Разработване на архитектурни и интериорни проекти за жилищни и обществени сгради, съоръжения за отдих и почивка, промишлени сгради и еднофамилни къщи. Извършване на авторски надзор.

Градоустройство

Разработване на проекти за райони в съответствие с нормативните изисквания, изготвяне на подробни устройствени планове. Оценка на инвестиционни проекти и строителен надзор.

Процес на работа

Координация на работния процес между всички участници в изготвянето на проекта. Проследяване на съгласуваността между всички части - архитектура, конструкции, електро, ОВК и пр. Изговяне на спецификации и количествени сметки