РЗП – 120 000 кв.м.
Проектно решение: търговски площи, ресторанти, офиси, апартаменти, хотел, паркинг;
Проектанти: D aRch Studio в съдружие с “Гравити Дизайн”ООД

Административно-жилищният комплекс градоустройствено е решен като композиция от шест сгради. Акцент в композицията е високата 100м (25 етажа) сграда в центъра. Избраният основен материал–стъкло е в хармония с функцията ѝ- търговска и офис зона. Търговските площи заемат партерните нива и в останалите сгради от комплекса. Тези около пунктовата сграда са с административна функция, а тези, разположени в северната част на терена, са с предимно жилищна функция. В западният край на комплекса е предвидено да се разработи луксозен бизнес хотел. Проектното решение предвижда разработването на плоските покриви като богато озеленени градини. В пространствата между сградите ще се разработят зелени алейни мрежи, съчетани с малки архитектурни форми и водни площи, които ще обогатят така важната за възприемане от човека “партерна зона”.

This post is also available in: English